Aby zdążyć przed rakiem – Dojadą z profilaktyką

Artykuł z Kuriera Szczecińskiego z dnia 12 stycznia 2011 r.

  

U NIEMAL 250 pań z Zachod­niopomorskiego w ubiegłym roku zdiagnozowano raka piersi po badaniach wykonanych w ramach populacyjnego programu profi­laktycznego. Rozpoczęły leczenie i zyskały szansę na pokonanie nowotworu. W tym roku dostęp­ność mammografii ma być jeszcze większa. Po naszym regionie będzie jeździło aż 10 mammobusów. Do tej pory obsługiwały go dwa.

            Wojewódzki Ośrodek Koordynu­jący rozpoczął realizację populacyj­nego programu wczesnego wykry­wania raka piersi w połowie 2006 r w strukturze Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. Profilaktyka ta skierowana jest do pań między 50 a 69 rokiem życia. Mogą one korzystać z bezpłatnej mammografii co dwa lata (chyba, że są wskazania do częstszego badania), bez skierowania

  • Oczywiście z tego badania mogą korzystać także panie spoza tej gru­py wiekowej, ale już na podstawie skierowania od lekarza – informu­je Krystyna Pieczyńska, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie.

Jeśli wynik mammografii wska­zuje na jakieś zmiany, to pacjentka jest kierowana do pogłębionej diagnostyki – USG piersi i biopsji.

  • W ubiegłym roku na badania w ramach programu zgłosiło się prawie 58,5 tysiąca kobiet, czyli niemal połowa populacji, która została nim objęta – relacjonuje Alicja Pelkowska, kierownik Woje­wódzkiego Ośrodka Koordynującego.
  • To o ponad 10 procent więcej niż w 2009 roku. Wtedy ta „zgłaszalność” wyniosła 39 procent

Większość przebadanych kobiet zyskała pewność, że nie ma niepoko­jących zmian. Do dalszej diagnostyki skierowano ich ponad dwa tysiące.

  • U 249 stwierdzono raka – in­formuje Alicja Pelkowska. – Rok wcześniej rozpoznano go u 200 pań. Ale też wtedy na badania zgłosiło się mniej kobiet

Zachodniopomorskie zajmuje drugą pozycję w kraju pod wzglę­dem „zgłaszalności” pań objętych programem. Skorzystała u nas z niego niemal połowa uprawnionych kobiet

  • Najlepszy jest powiat gryfiński- mówi Alicja Pelkowska. – Tam zgłosiła się ponad połowa popula­cji objętej programem. Najgorzej jest w powiecie szczecineckim, gdzie frekwencja wynosi niespełna 36 procent i, co dziwi,
    w Szczecinie – nieco ponad 36 procent

A przecież właśnie szczeciniankom najprościej jest dotrzeć do pracowni mammograficznych – tutaj jest ich najwięcej. W tym roku pew­nie łatwiej też będzie mieszkankom mniejszych miast i wsi. Pracownie mogą dojechać do nich…

  • W Zachodniopomorskiem będzie jeździło aż 10 mammobusów – zapo­wiada Alicja Pelkowska. -Pochodzą z różnych województw, ale zostały wyłonione w konkursie na obsługę także naszego regionu.

Powstały też nowe punkty do pogłębionej diagnostyki. Do tej pory były trzy – dwa w Szczecinie i jeden w Koszalinie.
W tym roku jest ich pięć. Jeden, dodatkowy, w Koszalinie i pierwszy w Szczecinku

                                                                                                                                                                                                  Agnieszka STEFAN

Bookmark the permalink.