Oddział onkologii klinicznej


Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
Oddział Onkologii Klinicznej
ul. Strzałowska 22
71-730 Szczecin

Budynek nr 4
/na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie szpitala oznaczony kolorem CZERWONYM/

Izba przyjęć nr telefonu 91 42 51 507

Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej
dr Małgorzata Foszczyńska-Kłoda

91 42 51 501

Ważniejsze telefony:

Pielęgniarka oddziałowa
91 42-51-504
Sekretariat oddziału
91 42-51-500
Izba przyjęć oddziału
91 42-51-507
Poradnia Chemioterapii
91 42-51-505

Informacje o Oddziale:

Nasz Oddział istnieje od 1979 roku i zajmuje się leczeniem różnych schorzeń nowotworowych, głównie guzów litych.  Chemioterapia nowotworów złośliwych prowadzona jest według nowoczesnych i obowiązujących zasad – samodzielnie lub w skojarzeniu z leczeniem chirurgicznym i radioterapią.
Nasi pacjenci mają również dostęp do nowych leków w ramach wysokospecjalistycznych programów lekowych  lub procedury chemioterapii niestandardowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Od jedenastu lat uczestniczymy w międzynarodowych badaniach klinicznych co pozwala nam na wprowadzanie nowych leków i nowych metod leczenia zgodnie z obowiązującymi zasadami onkologii klinicznej na świecie.
Leki cytostatyczne są przygotowywane przez odpowiednio przeszkolone pielęgniarki w komorach laminarnych z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. W razie potrzeby są podawane za pomocą pomp infuzyjnych. Pacjenci przyjmowani do oddziału przechodzą ambulatoryjnie pełen zakres badań diagnostycznych. W trakcie pobytu w oddziale i w razie potrzeby mają wykonywane dodatkowe badania: ultrasonograficzne, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, immunohistochemiczne, markery nowotworowe. Oddział Onkologii posiada 40 łóżek w salach jedno-, dwu- i czteroosobowych. W Pododdziale Pobytu Dziennego dysponujemy 5 łóżkami oraz dwoma stanowiskami do podawania cytostatyków w warunkach ambulatoryjnych. W Oddziale pracuje siedmiu lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej. Oddział współpracuje z  Centrum Onkologii w Warszawie oraz Poradnią Genetyki Onkologicznej
w Szczecinie.

Ordynatorem Oddziału jest dr Małgorzata Foszczyńska-Kłoda.