Oddział onkologii klinicznej

Ważniejsze telefony:

Sekretariat oddziału
91 42-51-500
Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej
dr Małgorzata Foszczyńska-Kłoda

91 42 51 501

Pielęgniarka oddziałowa

91 42-51-504
Izba przyjęć oddziału
91 42-51-507

Pododdział Pobytu Dziennego -Pielęgniarki

91 4251523
Rejestracja Poradni Chemioterapii

91  42 51 505; 91 42 51 455;

Informacje o Oddziale:

Oddział Onkologii Klinicznej istnieje od 1979 roku i od tego czasu nieprzerwanie zajmuje się leczeniem chorób nowotworowych w tym głównie guzów litych, jak również powikłań po chemioterapii. Wraz z postępem medycyny w tym czasie znacząco zmieniła się terapia onkologiczna, leczenie wspomagające, a indywidualizowana chemioterapia nowotworów złośliwych prowadzona jest według aktualnych zaleceń towarzystw onkologicznych – samodzielnie lub w skojarzeniu z leczeniem chirurgicznym i radioterapią. Planowanie leczenia skojarzonego odbywa się w czasie posiedzeń wielodyscyplinarnych Komisji Onkologicznych, a nasi pacjenci mają dostęp do nowoczesnych leków w ramach wysokospecjalistycznych programów lekowych Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto od kilkunastu lat nasz oddział uczestniczy w międzynarodowych badaniach klinicznych, co pozwala pacjentom na udział w eksperymentalnych metodach leczenia.

Od sierpnia 2012 roku Oddział Onkologii Klinicznej mieści się w budynku nowoczesnego Centrum Diagnostyki i Terapii Chorób Piersi. W skład oddziału wchodzą sale jedno- i dwuosobowe z węzłami sanitarnymi dla 62 pacjentów. Na terenie oddziału znajduje się piękny taras widokowy, na którym w okresie wiosenno-letnim nasi pacjenci w trakcie kolejnych cykli chemioterapii mogą odpoczywać podziwiając rozlewiska Odry. Ponadto na terenie oddziału znajduje się urocza w swej prostocie kaplica, biblioteczka z książkami, które sprawiają, że czas leczenia szybciej mija,  a także liczne miejsca tak zaaranżowane, aby pacjent mógł spotkać się ze swymi bliskimi nie tylko w obrębie sali.

1            2

Ważną część naszego oddziału stanowi Pododdział Pobytu Dziennego, który dysponuje 20 nowoczesnymi stanowiskami do podawania leków w warunkach ambulatoryjnych, co umożliwia bardzo dużej części pacjentów przyjmowanie chemioterapii bez konieczności pozostawania na noc w szpitalu. Warto nadmienić, że leki do wlewów dożylnych stosowane w ramach oddziału stacjonarnego i dziennego są przygotowywane centralnie w aptece szpitalnej zgodnie z najnowszymi wymaganiami.

3

Pacjenci przyjmowani do oddziału przechodzą ambulatoryjnie pełen zakres wymaganych badań diagnostycznych, ale jeśli w trakcie pobytu w oddziale istnieje taka potrzeba wówczas w trakcie hospitalizacji mają wykonywane dodatkowe badania: ultrasonograficzne, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, immunohistochemiczne, oznaczenia  markerów nowotworowych.

Jednak o profesjonaliźmie naszego Oddziału decyduje przede wszystkim zespół wykwalifikowanych pracowników, dla których dobro pacjenta jest najwyższą wartością. Zespół doświadczonych pielęgniarek onkologicznych zajmuje się całodobową opieką nad chorymi w trakcie chemioterapii, statystycy medyczni zapewniają obsługę formalną pacjentów, a o porządek i wydawanie posiłków dbają panie sanitariuszki. Pacjenci mają ponadto dostęp do korzystania z porad psychologa oraz do niezbędnych zabiegów rehabilitacyjnych. Nad przebiegiem procesu leczenia i jego prowadzeniem  czuwa kadra lekarska – aktualnie w  oddziale pracuje 11 lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej oraz liczne grono lekarzy rezydentów w trakcie specjalizacji na czele z Panią Ordynator Oddziału dr Małgorzatą Foszczyńską – Kłodą.