Oddział onkologii klinicznej

Ważniejsze telefony:

Sekretariat oddziału
91 42-51-500
Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej
dr Małgorzata Foszczyńska-Kłoda

91 42 51 501

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Aneta Szechter-Grycewicz
91 42-51-504
Izba przyjęć oddziału
91 42-51-507

Pododdział Pobytu Dziennego -Pielęgniarki

91 4251523
Rejestracja Poradni Chemioterapii

91  42 51 505; 91 42 51 455;

Informacje o Oddziale:

Nasz Oddział istnieje od 1979 roku i zajmuje się leczeniem różnych schorzeń nowotworowych, głównie guzów litych. Chemioterapia nowotworów złośliwych prowadzona jest według nowoczesnych zaleceń– samodzielnie lub w skojarzeniu z leczeniem chirurgicznym i radioterapią. Planowanie leczenia skojarzonego odbywa się również w czasie posiedzeń Komisji Wielonarządowych ds. Nowotworów Piersi oraz Nowotworów Układu Pokarmowego.

Nasi pacjenci mają dostęp do nowych leków w ramach wysokospecjalistycznych programów lekowych lub procedury chemioterapii niestandardowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Od kilkunastu lat uczestniczymy w międzynarodowych badaniach klinicznych co pozwala pacjentom na udział w eksperymentalnych metodach  leczenia .

Od sierpnia 2012 roku oddział mieści się w budynku nowoczesnego Centrum Diagnostyki i Terapii Chorób Piersi. Posiada 62 łóżka w salach jedno- i dwuosobowych z węzłami sanitarnymi.

W Pododdziale Pobytu Dziennego dysponujemy 20 stanowiskami do podawania leków w warunkach ambulatoryjnych.

Leki do wlewów dożylnych są przygotowywane w Aptece szpitalnej zgodnie z najnowszymi wymaganiami.

Pacjenci przyjmowani do oddziału przechodzą ambulatoryjnie pełen zakres wymaganych  badań diagnostycznych.

W trakcie pobytu w oddziale i w razie potrzeby mają wykonywane dodatkowe badania: ultrasonograficzne, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, immunohistochemiczne, oznaczenia  markerów nowotworowych.

Zespół doświadczonych pielęgniarek onkologicznych zajmuje się całodobową opieką nad chorymi w trakcie chemioterapii. Pacjenci mają dostęp do korzystania z porad psychologa oraz do niezbędnych zabiegów rehabilitacyjnych.

W Oddziale pracuje 11 lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej.

 Dr Iwona Damljanović- Wacławik  specjalista onkologii klinicznej, lekarz chorób wewnętrznych

Dr Anna Drejws- Wątróbska  specjalista onkologii klinicznej, lekarz chorób wewnętrznych

Dr Małgorzata  Foszczyńska-Kłoda  specjalista onkologii klinicznej, lekarz chorób wewnętrznych

Dr Katarzyna Hetman specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych

Dr Maria Jędrzejczak  specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych

Dr Agnieszka Karpińska specjalista onkologii klinicznej, lekarz chorób wewnętrznych

Dr med. Agnieszka Kosińska  specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny paliatywnej

Dr Dorota Nowak specjalista onkologii klinicznej

Dr Małgorzata Talerczyk  specjalista onkologii klinicznej, lekarz chorób wewnętrznych

Dr Katarzyna Wielgoszewska  specjalista onkologii klinicznej, lekarz chorób wewnętrznych

Dr med. Agnieszka Wrona specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych

Lekarze Oddziału Onkologii Klinicznej

Podpis pod zdjęcie:

Od lewej siedzą: I. Damljanović-Wacławik, K. Wielgoszewska, M. Foszczyńska-Kłoda,
A. Drejws-Wątróbska, M. Talerczyk,

Od lewej stoją: A. Kosińska, M. Jędrzejczak, D.Nowak, A. Wrona, A. Karpińska, K. Hetman.