HOME

Statystyki

  • Liczba zachorowań w podziale na powiaty w poszczególnych latach [wykres] [tabela]
  • Liczba zachorowań w podziale na grupy wiekowe w poszczególnych latach [wykres] [tabela]
  • Liczba zachorowań w podziale na płeć w poszczególnych latach [wykres] [tabela]
  • Liczba zachorowań w podziale na kody rozpoznań wg ICD-10 w poszczególnych latach [wykres] [tabela]

  • Liczba zgonów w podziale na powiaty w poszczególnych latach [wykres] [tabela]
  • Liczba zgonów w podziale na grupy wiekowe w poszczególnych latach [wykres] [tabela]
  • Liczba zgonów w podziale na płeć w poszczególnych latach [wykres] [tabela]
  • Liczba zgonów w podziale na kody rozpoznań wg ICD-10 w poszczegolnych latach [wykres] [tabela]
  • realizacja DEJA GROUP