HOME

Zachodniopomorski Rejestr Nowotworów - Wojewódzkie Biuro Rejestracji

               Zachodniopomorski Rejestr Nowotworów Złośliwych działa w obrębie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie.

          Zadaniem Rejestru Nowotworów jest zbieranie danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe, aktualizacja tych danych w bazie rejestru, wprowadzanie nowych zachorowań, obliczanie współczynników zachorowalności i umieralności oraz analiza gromadzonych danych. Rejestr Nowotworów gromadzi dane o zachorowaniach z określonego obszaru, o populacji dokładnie określonej co do struktury i wielkości.

Zachodniopomorski Rejestr Nowotworów Złośliwych swoim zasięgiem obejmuje województwo zachodniopomorskie, w skład którego wchodzi 18 powiatów ziemskich i 3 grodzkie, w skład powiatów wchodzi 114 gmin w tym 11 miejskich, 50 miejsko – wiejskich, 53 wiejskie i 61 miast.

 Informacje zawarte w karcie zgłoszenia nowotworu złośliwego, gromadzone     w Rejestrze mogą być wykorzystywane do badań naukowych, opracowań, publikacji, śledzenia losów pacjenta oraz w programach zwalczania nowotworów złośliwych (badania przesiewowe).

 

Dane dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe zbierane są na podstawie Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku oraz corocznych rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów: Program badań statystycznych statystyki Publicznej. Nakłada ona na wszystkie jednostki służby zdrowia (publiczne, niepubliczne, gabinety i praktyki prywatne) obowiązek zgłaszania co miesiąc (do 15 dnia każdego miesiąca) do wojewódzkiego rejestru nowotworów wszystkich przypadków rozpoznania bądź podejrzenia nowotworu złośliwego.

 

Dane z Zachodniopomorskiego Rejestru przesyłane są rokrocznie do Krajowego Rejestru Nowotworów mieszczącego się w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii  - Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, gdzie są weryfikowane i łączone w ogólnopolski zbiór roczny.


realizacja DEJA GROUP