HOME

Karta MZ/N-1a


Od 2013 roku obowiązuje nowy wzór Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (symbol MZ/N-1a)

Jej wzór określa Dz.U. 2013 poz. 1223:  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013.

Rozporządzenie publikowane na stronie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001223
Ogólne zasady wypełniania karty zgłoszenia nowotworu złośliwego: 

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka in situ przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.

Kartę należy wypełniać:
- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy wizytach kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona zmiana mająca związek z rozpoznaną chorobą,
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97 oraz D00-D09.


 

 

 


realizacja DEJA GROUP