Zarząd ZCO

Zarząd Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

Dyrektor mgr Krystyna Pieczyńska

tel. 91 4251 406
adres email:
kpieczynska[at]onkologia.szczecin.pl

Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa lek. med. Małgorzata Talerczyk

tel. 91 4251 402
adres email:
mtalerczyk[at]onkologia.szczecin.pl

Zastępca Dyrektora do spraw Administracyjno-Eksploatacyjnych mgr Zbigniew Dudziński

tel. 91 4251 403
adres email:
zdudzinski[at]onkologia.szczecin.pl

Głowny Księgowy mgr Maria Galińska

tel. 91 4251 411
adres email:
mgalinska[at]onkologia.szczecin.pl

Naczelna Pielęgniarka mgr Monika Mucho

tel. 91 4251 454
adres email:
mmucho[at]onkologia.szczecin.pl

Zarząd ZCO urzęduje w budynku ADMINISTRACJI
/budynek na planie oznaczony numerem 5, kolor ZIELONY/
Zarząd przyjmuje petentów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 11.00 do 12.00