Nasze certyfikaty

Wiele z naszych inicjatyw strategicznych powstało w oparciu o fundamentalną Misję Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

Główne wysiłki w ostatnim czasie skupiły się na profilaktycznym i niewątpliwie projakościowym działaniu, gdyż jesteśmy świadomi tego, że jakość zależy w

 • 10 % od wyposażenia
 • 40 % od technologii
 • 50 % od ludzi i zarządzania

Budowanie pełnej świadomości i odpowiedzialności zaczęliśmy od wdrożenia „Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości” zgodnego z filozofią „Zarządzania przez Jakość” .Nowoczesnej koncepcji zorientowanej na ustawiczne doskonalenie organizacji we wszystkich aspektach jej działalności.

W 2005 roku, przy pomocy firmy konsultingowej  „Business Service” z Poznania wdrożono w ZCO zintegrowany system zarządzania. Obejmował on trzy sfery zgodne z normami :

 • ISO 9001 :2000 – zarządzanie jakością
 • ISO 14001 : 2004 – zarządzanie środowiskiem
 • PN-N -18001:2004 – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

W czerwcu 2006 roku Zachodniopomorskie Centrum Onkologii otrzymało, jako pierwsze w województwie zachodniopomorskim ,Certyfikat potwierdzający funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Objął on wszystkie komórki organizacyjne szpitala w obszarze : „Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii onkologicznej”. Oceny dokonali przedstawiciele Biura Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków z Gdańska.

W roku 2009, ponownie przy pomocy firmy „Business Service” , wdrożono kolejny system zarządzania. Tym razem, oparty na systemie HACCP, system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z normą ISO 22000:2005.
W czerwcu 2009 roku przeprowadzono kolejną certyfikację zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego już 4 sfery:

 • ISO 9001 :2008 – zarządzanie jakością
 • ISO 14001 : 2004 – zarządzanie środowiskiem
 • PN-N -18001:2004 – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • ISO 22000:2005- zarządzanie bezpieczeństwem żywności

W obszarze: „Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii onkologicznej oraz żywienia pacjentów”.

Systemy te pozwalają zapewnić bezpieczeństwo naszym Pacjentom, a przede wszystkim zobowiązując nas, Personel, by nasza praca była tego stuprocentową gwarancją.

Mamy świadomość, że kultura organizacyjna TO MY a projakościowe działania będą skuteczne i zadowalające Pacjenta. Nasza komunikacja, zrozumienie zasad poprawności dokumentowania, indywidualne zaangażowanie stanowią proces ciągłego doskonalenia i poprawy zadowolenia naszych Pacjentów.

Powyższe działania powiększą możliwości prowadzenia nowoczesnej terapii naszych Pacjentów. Wszystkie mają na celu jeszcze skuteczniejszą walkę ze zmianami nowotworowymi i pewność, że leczenie w naszym Centrum jest coraz bardziej skuteczne i efektywne.

CENTRUM MONITOROWANIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

W 2008 roku Zachodniopomorskie Centrum Onkologii przystępując do procedury akredytacyjnej prowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Efektem podjętych działań jest uzyskanie w listopadzie 2008 roku statusu szpitala akredytowanego. Jest to istotny krok w procesie ciągłego doskonalenia jakości realizowanych usług medycznych oraz pozytywna ocena pracy całego personelu i realizowanych standardów postępowania.

Od kilku lat bierzemy udział w organizowanym przez „Rzeczpospolitą” pod patronatem CMJ Ogólnopolskim Rankingu Szpitali poprawiając z każdym rokiem swoją pozycję (awans z 48 – rok 2007 na 27 pozycję w roku 2008 osiągając miejsce w pierwszej dziesiątce w roku 2009 i 2010 spośród blisko 400 jednostek uczestniczących w ankiecie).

   

Dwukrotnie Szpital uczestniczył, znajdując się wśród finalistów, w organizowanym przez PIP konkursie „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej”

 

Pani Dyrektor została w roku 2008 uhonorowana przez kapitułę konkursu, organizowanego przez Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, Statuetką Lidera  w kategorii  „Skuteczne zarządzanie w ochronie zdrowia”

Spełniliśmy ściśle określone kryteria  przyczyniając się do  podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego dzięki dołączając, w czerwcu 2009 roku,  do grona 5 jednostek w kraju posiadających certyfikat „Szpital bez bólu” nadany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

W roku 2011 r. w Zachodniopomorskim  Centrum Onkologii wdrożono, przy pomocy firmy „Business Service” z Poznania System zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2005. W październiku 2011 r. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. potwierdziło zgodność wdrożonego systemu podczas auditu certyfikującego. W ten sposób Zachodniopomorskie Centrum Onkologii może się pochwalić Zintegrowanym Systemem Zarządzania obejmującym 5 systemów na zgodność z normami :

 • ISO 9001 :2008 – zarządzanie jakością
 • ISO 14001 : 2004 – zarządzanie środowiskiem
 • PN-N -18001:2004 – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • ISO 22000:2005- zarządzanie bezpieczeństwem żywności
 • ISO/IEC 27001:2005 -zarządzanie bezpieczeństwem informacji

iso 2011

W dniach 18-20 stycznia 2012 r. przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadzili w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przegląd akredytacyjny. Wizyta przeprowadzona została w ramach projektu systemowego „Wsparcie akredytacji opieki zdrowotnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku przeglądu dokumentacji, obserwacji oraz wywiadów przeprowadzonych w trakcie wizytacji łączna ocena szpitala (poziom spełnienia wszystkich standardów) wyniosła 85%.
W związku z powyższym w dniu 11 kwietnia 2012 roku Minister Zdrowia przyznał Zachodniopomorskiemu Centrum Onkologii Certyfikat Akredytacyjny.

Polskie Towarzystwo Badania Bólu  wraz z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym przyznało 17 kwietnia 2012 r. Zachodniopomorskiemu Centrum Onkologii, po raz drugi, Certyfikat „Szpital bez bólu”.

 

We wrześniu 2014 roku przeprowadzono kolejną certyfikację zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego sfery:

 • ISO 9001:2009 – zarządzanie jakością.
 • ISO 14001:2004 – zarządzanie środowiskowe.
 • PN-N-18001:2004 – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • ISO 22000:2006- zarządzanie bezpieczeństwem żywności.
 • ISO/IEC 27001:2007 -zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

w obszarze: „Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii onkologicznej, bezpieczeństwa informacji w obszarze ISMS oraz żywienia pacjentów szpitala w ramach świadczonych usług medycznych, usługi cateringowe a także świadczenia usług medycznych w zakresie rehabilitacji, opieki paliatywnej”.

 

      

1 czerwca 2015 r. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii uzyskało po raz trzeci – Certyfikat „Szpital Bez Bólu”.

Certyfikat 2015

W lipcu 2015r. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii uzyskuje po raz trzeci nadany przez Ministra Zdrowia Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.

CERTYFIKAT_AKREDYTACYJNY