Rzecznik praw pacjenta

Zgodnie z zapisem Ustawy o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu ochrony praw pacjenta ustanowiono Rzecznika Praw Pacjenta, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, 

adres: Aleja Zjednoczenia 25 Warszawa 01-829
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia:
0-800-190-590 (pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00) 

 

W Zachodniopomorskim Centrum Onkologii każdy pacjent lub rodzina pacjenta może skorzystać z pomocy

Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta

 

Termin przyjmowania pacjentów
-  każdy wtorek od godz. 12.00 do godz. 14.00,

Siedziba
– pokój nr 109 (I piętro) w budynku administracji szpitala.

Kontakt telefoniczny

– (91) 42 51 419 / z sieci wewnętrznej – 419 /.

Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta należy :

  1. przyjmowanie skarg i wniosków od pacjentów w czasie godzin urzędowania,
  2. przyjmowanie oraz rejestrowanie skarg i wniosków składanych przez pacjentów
    u Dyrektora, Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa oraz pochodzących z oddziałów szpitalnych, poradni i pracowni diagnostycznych,
  3. przekazywanie odpowiedzi na skargi złożone na temat naruszenia praw pacjenta,
  4. przygotowywanie półrocznej analizy zarejestrowanych skarg i wniosków pacjentów i przedstawianie ich w formie pisemnej Dyrektorowi Szpitala oraz Komitetowi ds. jakości w celu podjęcia ewentualnych działań zapobiegawczych,
  5. analizowanie raz w roku wyników ankiety badania satysfakcji pacjentów w zakresie przestrzegania praw pacjenta,
  6. prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie praw pacjenta wśród pacjentów i personelu szpitala.

Uwaga:
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta  nie jest uprawniony do rozstrzygania w sprawie błędów medycznych fachowego personelu medycznego oraz udzielania porad prawnych.