Formularz rejestracji

Szanowni Państwo

Informacja dotyczy pacjentów poradni:

 • Poradnia Onkologii – Gabinet Profilaktyki Chorób Piersi i Diagnostyki Onkologicznej,
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
 • Poradnia Dermatologii,
 • Poradnia Ginekologii.

Pacjentów zgłaszających się na wizytę po raz pierwszy do danej poradni specjalistycznej zachęcamy do skorzystania z serwisu eREJESTRACJA. System eRejestracja służy do umawiania wizyt w przypadkach stabilnych. W sytuacjach pilnych, wymagających kontaktu z personelem Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w celu ustalenia Państwa potrzeb; należy dokonać rejestracji telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

 

Jeżeli lekarz w poradni specjalistycznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii zalecił ponowną wizytę (kontrolną, odbiór wyników, itp.) nie należy korzystać z systemu eRejestracja, gdyż zaproponowany termin może być niezgodny z zaleceniami lekarza.

W celu umówienia ponownej wizyty w terminie zgodnym z zaleceniami lekarza, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Zwrotnie na adres mailowy, w terminie do 2 dni roboczych, otrzymacie Państwo termin wizyty. Istnieje również możliwość dokonania rejestracji telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagane)
 4. (email wymagany)
 5. (wymagane)
 6. (wymagane)
 7. (wymagane)
 8. CAPTCHA
 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii – 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22),

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@onkologia.szczecin.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz, Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa