Dzień Drzwi Otwartych

Zapraszamy w sobotę 7 lutego 2015r. w godz. 9.00 – 13.00 na Dzień Drzwi Otwartych Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii organizowany w Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi (budynek nr 8 ) we współpracy z Polską Unią Onkologii w ramach obchodów 15. Światowego Dnia Walki z Rakiem. W programie: 1. Badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi 2. Stoiska  informacyjno-edukacyjne: Stoisko Prewencji Pierwotnej Nowotworów – promocja zdrowego stylu życia zgodnie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi i BMI, Pomiar tlenku węgla w powietrzu wydychanym u osób palących, test … Więcej

Komisja Onkologiczna – nowa lokalizacja

Informujemy, że od 1 października br. spotkania Komisji Onkologicznej odbywać się będą w nowej lokalizacji, tj. w budynku C oddziału radioterapii część łóżkowa, wejście od strony terenu zielonego, z boku budynku. Komisja Onkologiczna przyjmuje w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 9:00.

Ogłoszenie o konkursie ofert

PROTOKÓŁ ROZSTRZYGNIĘCIA OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE ORAZ ZABIEGI Z ZAKRESU KRIOCHIRURGII ORAZ ELEKTROKOAGULACJI Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1) badań laboratoryjnych w zakresie: Badania HBsAq, Badania Anty – HCV, Badania Anty – HAV Total, Badania Anty – HIV, Badania Anty – CMV IgM, Badania Anty – CMV IgG, Badania WR, Badania – Toxoplazmoza anty – IgM, Badania – Toxoplazmoza anty – IgG, Badania – Estradiol, Badania Posiewu … Więcej

Przeniesienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Szanowni Państwo ! Informuję, że od dnia 30.07. 2012 r. Zakład Diagnostyki Obrazowej rozpocznie działalność w nowym obiekcie na terenie ZCO – Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi. (za budynkiem administracyjnym – wejście od strony ulicy Rolnej) Pacjentów prosimy o zgłaszanie się na badania, w nowym miejscu, od dnia 30 lipca w godz. 8.oo – 17.oo Numer telefonu do rejestracji na badania nie ulegnie zmianie. Jednocześnie przepraszam za utrudnienia spowodowane zmianą lokalizacji Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Z poważaniem: Dyr. Zbigniew Dudziński

Przeniesienie Laboratorium

Szanowni Państwo ! Informuję, że od dnia 30.07. 2012 r. laboratorium rozpocznie działalność w nowym obiekcie na terenie ZCO – Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi. (za budynkiem administracyjnym – wejście od strony ulicy Rolnej) Pacjentów prosimy o zgłaszanie się na badania, w nowym miejscu, od dnia 30 lipca w godz. 7.3o -17.oo. Jednocześnie przepraszam za utrudnienia spowodowane zmianą lokalizacji laboratorium. Z poważaniem: Dyr. Zbigniew Dudziński

Informacja w sprawie awarii akceleratorów

Nawiązując do informacji radiowych w sprawie awarii akceleratorów („Chaos w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii…”) uprzejmie informuję, co następuje: Wszystkie urządzenia terapeutyczne Oddziału Klinicznego Radioterapii, w tym akceleratory liniowe, są objęte stałą opieką serwisową ich producenta. Opieka ta wynika z zawartych umów co pozwala na możliwie szybkie podjęcie interwencji, bez zbędnych czynności administracyjnych. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii czyni wszelkie możliwe starania zmierzające do maksymalnego ograniczenia czasu przestojów awaryjnych. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami serwisu producenta. Od kilku dni inżynierowie serwisowi prowadzą, w trybie ciągłym czynności diagnostyczne i naprawcze. W chwili obecnej jest wyłączony (i naprawiany) jeden z czterech posiadanych akceleratorów liniowych. Istnieje duże … Więcej

Zakup diatermii chirurgicznej

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22 informuje, że w kwietniu 2011 dokonano zakupu diatermii chirurgicznej – zestawu elektrochirurgicznego z argonem i klejeniem naczyń, z przeznaczeniem do użytkowania na Bloku Operacyjnym Oddziału Chirurgii Onkologicznej. Zakup został dofinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA. Zdjęcie fotograficzne potwierdzające zakup diatermii chirurgicznej.